RETNINGSLINJENE FOR PERSONVERN

Opplysningene som gis på dette skjemaet vil behandles av LAUFEN NORGE AS, hvis detaljer vises nedenfor:

Selskapets navn: LAUFEN NORGE AS
Adresse: Kokstaddalen 27, N-5257 Kokstad
Tel.: +47 913 64 000
E-post: gdpr@laufen.net

Disse opplysningene behandles for å kunne håndtere og administrere forespørsler som du kan sende via vårt webområde, og hvis du tillater det, for å sende reklame som kan være av interesse for deg. Det juridiske grunnlaget for behandlingen er å levere den forespurte tjenesten, og med hensyn til reklamen, ditt samtykke.

Innhenting av de nevnte opplysningene er helt nødvendig for å kunne levere de forespurte tjenestene. Det vil ellers ikke være mulig å etablere kundeforholdet ditt hos Laufen. Imidlertid er opplysninger som gjelder overføring av elektronisk reklame, ikke avgjørende for å kunne opprettholde kontraktforholdet. Ingen automatiske beslutninger vil gjøres om det samme og behandlingen vil finne sted innenfor EU. Bare de tredjepartene som LAUFEN NORGE AS er juridisk bundet til å levere opplysninger til, vil ha tilgang til det samme, i tillegg til de som kan ha blitt betrodd selskapets interne administrasjonstjenester.

Personopplysninger vil behandles kun for den tiden det er nødvendig, nyttig og relevant, og i alle tilfeller for den tiden etter kontraktsforholdet som er juridisk påkrevd. Når forholdet er avsluttet, vil opplysningene oppbevares utelukkende for det formål og den tiden som er påkrevd for å overholde gjeldende juridiske forpliktelser, og vil være behørig blokkert. Opplysningene blokkeres i en periode på maksimalt fem år etter at kontraktsforholdet er avsluttet. 

I henhold til vilkårene som er angitt i gjeldende lovgivning, kan du utøve dine rettigheter til innsyn, korreksjon og sletting, og også be om begrenset behandling av personopplysningene dine, motsette deg at de blir behandlet, be om overføring av opplysningene eller tilbakekalle samtykket ditt ved å sende en e-post til gdpr@laufen.net. Du kan også sende et krav til det spanske byrået for personvern eller byrået for personvern i det aktuelle landet