VARIO AVLØP

Installasjonsdimensjonene på toaletter er ikke alltid identiske: I mange renoveringsprosjekter kan Laufen Vario avløpet gjøre det enklere å koble toalettet til kloakksystemet. Både vannrette og loddrette veggavløp med avstander på opptil 305 mm for spyling er mulig.