|

VANNLØSE 0-L URINAL

Den innovative Lema 0-liters urinal fungerer uten vann og krever ikke en anordning for vannavstengning, eller elektrisitet for å holde avløpet lukket. Urinen selv bidrar til å holde gassene stengt inne og forhindrer spredning. Prinsippet bak denne "fellen" er kjent i kjemisk industri som en "Erlenmeyerkolbe".

Frekvensen av fordampning av urin i "fellen" er ekstremt lav. Selv om urinalet ikke er brukt på lenge, slippes det ut svært lite odør. Den lille mengden luft som slippes ut passerer en sitrus aroma-duftende blokk. 0-liters urinal bør rengjøres regelmessig med vann i intervaller som avhenger av bruken. Vannet kan renne ut direkte via det eksisterende avløpet.
Vannlåsen i 0-liters-modellen kan erstattes like enkelt som vannlåser i 1 liter urinal.

Uansett om Lema brukes med en 1 liter eller 0 liters vannlås, er de potensielle besparelser i forhold til de vanlige 2 liters urinaler enorme. Med en hastighet på 300 spylinger per dag, kan en ha en besparelse tilsvarende det en familie på fire vil konsumere i nesten tre år når du bruker Lema 1 liters urinaler. Med Lema 0 liters urinaler, ligger besparelsen på nesten seks års forbruk av vann.

|