|

URINALKONTROLL

Antero og lema urinaler tilbyr alt man kan kreve av offentlige toaletter: Grundig og vannbesparende spyling,  enkel rengjøring og vedlikehold, samt behovsinnrettet styringselektronikk.
De intelligente styringssystemene har forskjellige moduser og kan starte rengjøring etter hver bruker, eller ved definerte intervaller med forskjellig spylemengder mellom 0,5 og 3 liter. Etter lange perioder uten bruk blir det foretatt en hygienespyling i døgnet som standard.
En integrert overløpsbeskyttelse gir ekstra sikkerhet i tilfelle avløpet blir tilstoppet.

Stadion modus
Hvis brukerfrekvensen er høy, bytter systemet automatisk til stadionmodus, som innebærer spyling uavhengig av bruk. Systemet utløser da en spyling ut fra et programmerbart intervall. Hvis systemet oppdager liten eller ingen bruk innenfor et spylingsintervall, endres det automatisk tilbake til normal modus.

Hybrid modus
Urinalet spyler ved en forhåndsdefinert intervall hvis bruk er oppdaget, og ikke etter hver gang det brukes. Spylingsintervallet kan innstilles på seks forskjellige verdier mellom 1 og 12 timer. Et forhåndsdefinert spylevolum er tildelt hvert interval.

USB modul
I tillegg til et brukervennlig kontrollpanel, kan innstillingene endres enkelt via en bærbar PC med en USB-tilkobling. Med klare grensesnitt kontrollerer programvaren status, funksjoner og du kan også skrive ut statistikk.

GLT modul
Ved hjelp av ytterligere en modus modul kan LAUFEN styresystem ha et grensesnitt som kan interagere med vanlige kontrollsystemer i bygget. Dette gjør at sentralspyling kan startes og stoppes, spylingsmengden kan endres, og statusforespørsler gjøres.

|