BÆREKRAFT GJENNOM INNOVASJON OG DESIGN

LAUFEN forstår at de største påvirkningene på miljøet skyldes overforbruk, eller feil bruk av materialer, og av fossilt brensel. Derfor fokuserer bærekraftstrategien på tre fronter:

Nullavfall på alle produksjonssteder: En forpliktelse til å forbedre produksjonsprosessene kontinuerlig, med sikte på å optimalisere råstoffbruken og eliminere avfall.

Øke energieffektiviteten: Ta i bruk varmegjenvinningsteknologi på fabrikkene og ta et skritt mot ren energi.

Produkt- og materialinnovasjon: Fokus på innovasjon, en sofistikert forståelse av design og en dypt innebygd samarbeidskultur er kjernen i hver nye produktutvikling. Derfor er LAUFEN i stand til å tilby komplette baderomsløsninger som sikrer komfort, langvarig livssyklus, reduksjon i vann- og energiforbruk og enkelt vedlikehold.

LAUFENs forpliktelse til bærekraft er innebygd i visjonen om å være det beste baderomsmerket i premiumklassen, og å vokse på en bærekraftig og ansvarlig måte. Dermed forplikter LAUFEN seg til en helhetlig tilnærming til livssyklusen til produktene sine, og utarbeider strategier for å forbedre seg på alle stadier:

1

PRODUKSJON


– RÅVAREFORSYNING

– TRANSPORT

– PRODUKSJON

2

LOGISTIKK OG INSTALLASJON


– TRANSPORT TIL BRUKSSTED

– INSTALLASJON

– EMBALLERING

3

BRUK


– BRUK AV ENERGI OG VANN I DRIFTEN

– RENGJØRING, VEDLIKEHOLD OG REPARASJON

4

LEVETIDSSLUTT (EOL)


– FJERNING

– TRANSPORT

5

GJENBRUK


– GJENVINNING

– RESIRKULERINGSPOTENSIAL